خانه ای درگذرگاه تاریخ بجنورد

تاریخ بجنورد

قسمت اول

شهر بجنورد

همه ی خانه های قدیمی برای خود سرگذشتی دارند، بعضی عادی و بعضی خواندنی و قابل توجه هستند. در زادگاه ما بجنورد؛ مرکز خراسان شمالی نیزخانه و محله های قدیمی قصه ی خود را دارند.ازجمله ی این خانه ها و محله ها و خیابانها؛خیابان «کوچه سنگی» و خانه ای است درکوچه ای منشعب از آن که قبل از انقلاب بنام« تفضلی»پلاک آبی شهرداری خورده بود و تا چندی بعد از انقلاب نیز پلاکش بر دیوار بود تا اینکه یکی از نوجوانان ساکن در آنسوی کوچه به شهادت رسید و نام کوچه به « شهید کریمی » تغییر یافت.

این کوچه با دوضلع قائم بریکدیگر در قلب شهر از خیابان کوچه سنگی و امروز « طالقانی» منشعب شده با چرخشی نود درجه درمیانه منتهی به خیابان شریعتی می شود. دراواسط این کوچه نرسیده به زاویه ی قائمه خانه ای وجود دارد با پلاک 19 و دیواری آجری که امروز دراختیار شهرداری است و بدون استفاده رها شده است. این خانه در رقم خوردن تاریخ شهرمان نقش قابل توجهی داشته است و امروز از قدمت آن یک دیوار کاهگلی تکیده با قوس طاقی رومی و اسکلت معماری کله گاوی با پیش خانه و پس خانه و پنج دری و سقف چوبکاری شده باقی مانده است.گذرزمان چهره ی پیرخانه را پشت نقابی از بزک نوگرائی پنهان کرده است اما قطر هفتادو پنج سانتی دیوارها،درهای خراطی شده و سقف جوبکاری پنح دری یا همان طنابی به قول پدران و مادرانمان راز عمر آنرا فاش میکند که قریب یک قرن است.

برگرفته از فیسبوک ترکی با لهجه بجنوردی

ادامه دارد

تصویر: میانه ی کوچه ی «شهید کریمی» و« تفضلی » سابق ،کمی بالاتر از خانه موصوفی

پاسخ دهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. فیلدهای اجباری علامت گذاری شده اند *