نویسنده: میثم ولی زاده

رئیس کل دادگستری خراسان شمالی:

دستگیری معاون شعبه، دومین متهم پرونده اختلاس 47 میلیاردی

معاون شعبه یکی از بانک های بجنورد در خصوص اختلاس 47 میلیاردی از شعبه محل کارش، به عنوان دومین متهم در خصوص اختلاس 47 میلیاردی دستگیر شد و به عنوان همدست اختلاس کننده در حلقه قانون قرار …