سلامت

خواص باور نکردنی آنوخ

امروزه در شمال‌خراسان کسی نیست که با گیاه آنخ آشنایی نداشته باشد و تقریبا اکثرا از این گیاه استفاده می‌کنند.   به گزارش بجنورد زیبا گیاه کاکوتی که در #شمال‌خراسان آن را با نام آنخ …